Privatlivserklæring BAM

Version: November 2023

Her kan du læse privatlivserklæringen for Royal BAM Group nv og dens produktionsdatterselskaber (herefter: BAM eller vi). I denne erklæring beskriver vi, hvordan BAM behandler personoplysninger om vores kunder, leverandører og  partnere. Denne privatlivserklæring kan blive ændret fra tid til anden. Den seneste version offentliggøres på vores hjemmeside.

Senest opdateret: 25. maj 2018

Personoplysninger er alle oplysninger, der indeholder information om en identificerbar fysisk person. BAM behandler dine personoplysninger, idet du gør brug af vores tjenester og/eller fordi du selv har givet disse oplysninger til os.

Herunder finder du en oversigt over de personoplysninger, som vi behandler:

 • For- og efternavn
 • Køn
 • Adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Øvrige personoplysninger, som du giver aktivt, f.eks. ved at oprette en profil på denne hjemmeside, i korrespondance og telefonisk
 • Lokaliseringsoplysninger
 • Oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside
 • Internetbrowser og apparattype
 • Bankkontonummer

I visse tilfælde behandler vi særlige og/eller følsomme personoplysninger, og der kan i så fald være tale om følgende særlige og/eller følsomme personoplysninger om dig:

 • helbred
 • straffedomme og lovovertrædelser
 • kreditvurdering

Ved visse transaktioner kan vi kræve en kreditvurdering af vores kunder. Kreditvurderingen foregår ved, at vi giver de nødvendige personoplysninger (herunder adresseoplysninger) til et kreditvurderingsselskab, der må anvende disse oplysninger udelukkende til dette formål.

BAM behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at sende dig eventuelle nyhedsbreve og andre publikationer.
 • For at kunne ringe til dig eller e-maile dig, såfremt dette er nødvendigt for at levere vores tjenesteydelser.
 • For at informere dig om (ændringer i) vores tjenesteydelser og produkter.
 • For at indgå og opfylde aftaler.
 • For at udvikle og forbedre vores tjenesteydelser.
 • For at fremme sikkerhed, sikring, sundhed og integritet.
 • BAM analyserer din adfærd på hjemmesiden for at forbedre hjemmesiden og afstemme vores tilbud af produkter og tjenester med dine præferencer.
 • BAM behandler også personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, herunder nødvendige oplysninger i forbindelse med vores regnskabsaflæggelse.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er – afhængigt af situationen – nødvendigheden af  behandlingen i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af vores aftale med dig, opfyldelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser samt af BAM's eller vores partneres legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, går forud herfor.

BAM opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, for at forfølge BAM's legitime interesser og så længe det kræves i henhold
til lovgivningen.

Hvis vi behandler dine personoplysninger for at besvare et spørgsmål du har stillet, opbevarer vi disse oplysninger i fire uger, idet vi kan besvare mulige supplerende spørgsmål eller behandle en klage.

BAM videregiver dine personoplysninger til forskellige tredjeparter, såfremt det er nødvendigt i forbindelse medopfyldelse af aftalen og opfyldelse af en eventuel retlig forpligtelse. Det kan handle om banker, forsikringsselskaber, leverandører af IKT-ydelser, revisorer, rådgivere og underkontrahenter. Vi indgår behandlingsaftaler med de virksomheder, der på vores anmodning behandler disse af dine oplysninger, med henblik på at sikre samme niveau, når det gælder sikkerhed og fortrolighed af dine oplysninger. BAM vil fortsat være ansvarlig for disse behandlinger. Uden dit udtrykkelige samtykke videregiver BAM ikke dine  personoplysninger til andre tredjeparter end de ovenfor beskrevne

BAM anvender funktionelle, analytiske cookies og sporingscookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer, tablet eller smartphone ved første besøg på denne hjemmeside. BAM anvender cookies med en rent teknisk funktionalitet. De sikrer, at hjemmesiden fungerer korrekt, og at f.eks. dine foretrukne indstillinger bliver gemt. Disse cookies anvendes også for at sikre, at hjemmesiden fungerer som den skal og for at optimere den. Derudover placerer vi cookies, der registrerer dine surfingvaner, så vi kan tilbyde tilpasset indhold og reklame. Du kan framelde dig cookies ved at ændre indstillingerne i din browser, så den ikke længere gemmer cookies. Desuden kan du også fjerne alle de oplysninger, der tidligere er gemt via indstillingerne i din browser.

Se en forklaring: https://support.microsoft.com/da-dk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer

For mere information henviser vi til vores cookiepolitik: Cookies.

Du har ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Derudover har du ret til eventuelt tilbagetrækning af dit samtykke, eller at gøre indsigelse mod BAM's behandling af dine personoplysninger, samt ret til dataportabilitet. Det vil sige, at du kan anmode os om, at sende dig eller en organisation du nævner, de personoplysninger som vi har om dig i en elektronisk fil.

Du kan sende en anmodning om indsigt, berigtigelse, sletning eller portabilitet af dine personoplysninger, eller meddele din tilbagetrækning af dit samtykke, eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til info.danmark@bam.com eller privacy@bam.com.

For at være sikker på, at anmodningen/mailen kommer fra dig, kan vi anmode om et identitetsbevis. Vi svarer på din anmodning/mail hurtigst muligt, men i hvert fald inden fire uger.

Sletning af dine personoplysninger er kun muligt, såfremt disse oplysninger ikke længere er relevante.

Hvis du har en klage over denne privatlivserklæring eller over krænkelse af dine lovbestemte rettigheder, kan du kontakte vores Privacy Officer.

Derudover kan du indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed, Datatilsynet. Det kan du gøre via følgende link:  www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

BAM værner om beskyttelse af dine oplysninger og iværksætter passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger, for at hindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse samt uautoriseret ændring. Dette iværksættes bl.a. ved hjælp af it-sikringspolitik, ved træning af medarbejdere og ved at anvende sikret opbevaring og sikrede forbindelser. Hvis du har indtryk af, at dine oplysninger ikke er sikret tilstrækkeligt, eller hvis du har mistanke om, at der er tale om misbrug, kan du kontakte os via info.danmark@bam.com eller privacy@bam.com.